GENEL İŞLEM KOŞULLARI

GENEL İŞLEM KOŞULLARI ,  BİLGİLENDİRME NOTU

İşbu bilgilendirme notu, Hüseyin Kurucan  (bundan sonra “www.sehpamakilli.com” olacak anılacaktır.) ile tarafınız arasında akdedilmesi düşünüle ürünlerin Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer alan genel işlem koşulları hakkında açıkça bilgilendirilmeniz amacıyla düzenlenmiş olup, söz konusu sözleşme aleyhinize hükümler içermektedir.

İşbu  bilgilendirme  notunun  ekinde  tarafınıza  teslim  edilen  Mesafeli Satış  Sözleşmesindeki  aleyhinize hükümlerden özellikle aşağıda yer alanlara dikkat çekmek isteriz:

sehpamakilli.com (Hüseyin Kurucan)  iş bu sözleşmede Firma olarak anılacaktır.

TARAFLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM

Firma, elektronik posta, telefon ya da diğer iletişim araçları yoluyla müşteri tarafından yapılacak bildirimleri veya talimatları, yetkili imzalar teyit edilmiş olmadıkça kabul etmeme hakkına sahip olduğu, Müşterinin talimatını teyit etmemesi nedeniyle doğabilecek zararlardan müşterinin sorumlu olduğunu

BİLGİ VE BELGE TEMİNİ

Firmanın gerekli kurumlarından müşteriye ilişkin bilgi ve belge talep edip alma ve kendisi ile ilgili bilgi ve belge verme hususunda yetkili olduğu, söz konusu belgelerin hatalı veya yanlış olması durumunda Firmanın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını,

KANUNİ İKAMETGAH

Müşterinin Kanuni İkametgâhında değişiklik olması halinde Tebligat Kanunu’nun 21. maddesinin uygulanacağını

YETKİLİ HUKUK, MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yetkili mahkeme ve icra dairesinin belirlenmesinin, Firmanın borçlunun  adresinde veya mal ve değerlerin bulunduğu yerlerde takip yapmasına engel olmadığını

DEVİR VE TEMLİK HAKKI

Müşteri Firmanın yazılı  izni  olmadan  bu  sözleşmeden  doğan  haklarını  ve  verdiği teminatları başkalarına nakil, devir ve temlik edemeyeceğini.( md.20 ile kefalet hükmünün 11. maddesi)

Sözleşmede yer alan genel işlem koşullarının bir kısmına yukarıda yer verilmiş olmakla birlikte, sözleşmede ki genel işlem koşulları bu hükümlerle sınırlı olmayıp, sözleşmenin içerisinde başka genel işlem koşullarının da bulunduğunu tarafınıza bildiririz.

Bu çerçevede, işbu sözleşme hükümlerini incelemeniz, gerek duymanız halinde konu ile ilgili olarak uzman bir kişiden (avukat, hukuk danışmanı vs.) yardım almanız ve akabinde Bankanıza başvurmanız önerilmektedir.

Söz konusu sözleşme ve bilgi notunu incelemeniz ve tercihinize bağlı olarak bunların hukuki ve finansal açıdan değerlendirilmelerine ilişkin görüş almanızın akabinde, tarafınızla müzakere etmeye ve anlaşma yapmaya hazır olduğumuzu belirtiriz.

Firmamızın internet sitesinde yer alan Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Genel İşlem Koşullarına İlişkin Bilgilendirme  Notu  06/07/2022  tarihinde www.sehpamakilli.com E-Ticaret sitesinde yayınlanmış  olup, içeriğinde genel işlem koşullarının bulunduğu ve genel işlem koşullarının içeriğinin aleyhime/aleyhimize doğurabileceği hususlar gösterilerek, sözleşme hükümlerinin karşılıklı olarak müzakere edilebileceği hususunda tarafınıza bilgi verilmiştir.